1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Blog du lịch
  4. Chiến dịch mới quảng bá du lịch TP HCM

Chiến dịch mới quảng bá du lịch TP HCM

01/10/2020 17:00 PM read879

Chiến dịch "Thành phố Hồ Chí Minh xin chào - Hello Ho Chi Minh City" khởi động chuỗi sự kiện quảng bá du lịch từ tháng 10/2020 đến hết 1/2021.

Chiến dịch mới quảng bá du lịch TP HCM

Tung chiến dịch quảng bá du lịch     Tung chiến dịch quảng bá du lịch

TP HCM tung chiến dịch quảng bá du lịch an toàn, thân thiện. Video: Sở Du lịch TP HCM cung cấp

Tags: Quảng bá du lịch, Du lịch an toàn, An toàn, Điểm đến, Tin,