1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Blog du lịch
  4. Được bay miễn phí nếu có tên đặc biệt

Được bay miễn phí nếu có tên đặc biệt

30/09/2020 20:00 PM read204

Những du khách có họ hoặc tên trùng tên thành phố Orlando sẽ được nhận một chuyến bay miễn phí đến đây từ bất kỳ đâu.

Được bay miễn phí nếu có tên đặc biệt

Frontier Airlines có đường bay tới hơn 100 thành phố. Ảnh: iStock

Frontier Airlines có đường bay tới hơn 100 thành phố. Ảnh: iStock

Tags: Du khách, Du lịch, Hàng không, Orlando, Thành phố, Mỹ, Diễn biến thị trường, Chính sách du lịch, Tin,